Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Godkänna betalningsuppdrag

På sidan Godkänna betalningsuppdrag presenteras de betalningsuppdrag som du är behörig att godkänna. Uppdragen finns tillgängliga så snart banken tagit emot och gjort en första kontroll av filen.

Vill du se mer information om betalningsuppdraget kan du välja att visa fler kolumner. Dessa kolumner visas då även på alla andra sidor. Alternativt kan du klicka på länken för ett betalningsuppdrag för att se all tillgänglig information. I godkännandefunktionen ser du bara sammanfattande information om betalningsuppdraget som helhet, inte de enstaka transaktionerna som ingår i uppdraget.

För betalningsuppdrag som innehåller flera valutor visas * i kolumnen valuta.

Du kan sortera om betalningsuppdragen inom en sida genom att klicka på pilen vid respektive rubrik.

Finns det fler än 50 betalningsuppdrag att presentera bläddrar du längst ner på sidan.

Markera ett eller flera betalningsuppdrag på aktuell sida innan du går vidare till godkänna. Du kan endast godkänna betalningsuppdrag för en sida i taget.

Ta bort betalningsuppdrag

Du kan även ta bort ett eller flera betalningsuppdrag om det har status Ska godkännas eller Kontrasignering krävs. Ett betalningsuppdrag som tagits bort kommer inte att bearbetas.

Stäng Skriv ut