Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om godkänna betalningsuppdrag

På sidan Godkänna Betalningsuppdrag kan du hantera betalningsuppdrag som levereras via fil och har avtal om godkännande i Internetbanken Företag innan det får bearbetas av banken.

Då banken tar emot en fil som innehåller betalningsuppdrag som har avtalet Godkänna betalningsuppdrag i Internetbanken, sätts betalningsuppdraget i ett vänteläge i avvaktan på godkännande. Så snart betalningsuppdraget har godkänts kommer det att bearbetas enligt ordinarie rutiner för respektive betaltjänst.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Stäng Skriv ut