Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om historiska kontohändelser

På sidan Historiska kontohändelser kan du se de betalningar och överföringar som har skett på dina konton de senaste 18 månaderna. Du kan se historiska kontohändelser för:

 • Bg/Pg-betalningar
   
 • Överföringar konton
   
 • Koncerninterna överföringar
 • Lönelistor
 • Internationella betalningar
   
 • Överföringsuppdrag MT101
   

När du kommer till huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Kontohändelser översikt – Historiska kontohändelser.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.
 

Stäng Skriv ut