Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Mottagare utlandet

Här kan du titta på alla dina registrerade mottagare utland samt registrera nya mottagare som du vill skicka internationella betalningar till.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Mottagarlistor – Mottagare i utlandet. Du kan även klicka på länken Lägg till ny mottagare på sidan Internationella betalningar.

Mottagarlista

Längst ner på sidan ser du en lista över dina registrerade mottagare. Om du klickar på mottagarnamnet under Mottagare kommer du till sidan Mottagare i utlandet. Här kan du se vilka uppgifter som du har registrerat om respektive mottagare.

Innan du börjar lägga till ny mottagare

Det är viktigt att du tar reda på uppgifter om mottagaren och mottagarens bank i utlandet innan du börjar lägga till en ny mottagare. Du behöver olika uppgifter beroende på om du ska lägga upp en mottagare i eller utanför Europa. Till höger på sidan Mottagare i utlandet finns viktig information som är bra att ta del av innan du börjar lägga till en ny mottagare.

Stäng Skriv ut