Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera Intracomany Payment

Steg 1

Välj mottagare och konto

1. Ange mottagare. Valbara mottagare återfinns i rullistan. Om du vill lägga till fler mottagare i listan görs det av banken. Du är välkommen att kontakta din bank.

2. Välj i rullistan från vilket konto betalningen ska göras. Om bankens pris ska tas från annat konto, väljer du det i rulllistan nedanför.

Betalningsuppgifter

3. Valutan anges automatiskt och styrs av mottagarkontots valuta.

4. Ange beloppet med eller utan decimaler, till exempel 150,00 eller 150. Det belopp som ska skickas kan anges antingen i vald valuta eller motvärde i SEK. Exempel: Vill du skicka en betalning på 500 svenska kronor i USD, välj valuta USD i rullistan, markera Motvärde i SEK och ange 500 i beloppsfältet.

Beloppet är framräknat efter en preliminär valutakurs och är preliminärt fram till dess att betalningen är genomförd av banken på betalningsdagen. En betalning som ännu inte är genomförd av banken kan ändras fram till och med dagen före betalningsdagen. Uttag från konto i banken görs alltid på betalningsdagen.

5. Ange betalningsdatum. Betalningsdatum är den dag pengarna tas ut från kontot. Ange datum med
ÅÅMMDD eller lämna fältet blankt för en omgående betalning. En betalning kan dateras högst 12 månader framåt i tiden.

6. Mottagande banks kostnad betalas alltid av mottagaren.

Steg 2

Meddelande till mottagaren och betalningsanmälan

7. Fyll i meddelande till mottagaren. Meddelande till mottagaren kan till exempel vara ett fakturanummer eller ditt namn. Viktigt är att meddelandet gör det möjligt för mottagaren att förstå vem som har skickat betalningen. Du har möjlighet att skriva 140 tecken. Å, ä och ö översätts av banken till a och o. Tecknen – och : får inte användas i början eller slutet av en rad.

Klicka därefter på Fortsätt.

8. Gör betalningsanmälan till Skatteverket. Uppgiften efterfrågas enbart om det belopp du skickar överstiger beloppsgränsen för rapportering till Skatteverket. I rullistan återfinns de aktuella koderna som kan anges. Välj den kod som stämmer bäst överens med vad betalningen avser.

Steg 3

Kontrollera uppgifter

9. Kontrollera att uppgifterna som du har registrerat om betalningen är rätt. Betalningstyp och pris grundar sig på de uppgifter som du angett i steg 1. Är det något du vill ändra, klicka på Tillbaka. Är alla uppgifter rätt klicka på Lägg till.

Betalningslistan

10. När du klickat på Lägg till hamnar betalningen under betalningslistan längst upp till höger på sidan. Betalningslistan visar alla registrerade men ännu ej godkända betalningar till utlandet. Betalningarna visas i listan till dess att de har godkänts.

I betalningslistan kan du välja mellan att:

  • Godkänna betalningen. Klicka på Till godkänna.
  • Ta bort alla betalningar i listan. Klicka på Ta bort alla.
  • Ändra en enskild betalning. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan där du kontrollerar dina betalningsuppgifter. Välj Ändra för att komma till sidan där du kan ändra en betalning. Klicka på Fortsätt när du har gjort dina ändringar. Du kommer då till sidan Meddelande till mottagaren där du vid behov kan göra ändringar, klicka på Fortsätt. Du kommer åter till sidan där du kontrollerar betalningsuppgifter. Är du nöjd med dina ändringar klickar du på Spara. Den ändrade betalningen visas då åter i betalningslistan till höger på sidan.
  • Ta bort en enskild betalning. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan där du kontrollerar dina uppgifter. Välj Ta bort och bekräfta att du vill ta bort betalningen.

Intracompany Payment – välj för godkänn

11. När betalningen ligger i betalningslistan klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan Intracompany Payment - välj för godkänn. Sidan visar alla registrerade men ännu ej godkända betalningar av typen Intracompany Payment. Klicka bort bockarna för de betalningar som du inte vill godkänna just nu.

Kontrollera att dina registrerade betalningar stämmer. Vill du ändra eller ta bort betalningen klickar du på namnet under Mottagare. Du kommer då till sidan där du kontrollerar dina uppgifter där du kan ändra eller ta bort betalningen. Annars välj Fortsätt.

Intracompany Payment – godkänn / kontrasignera

12. Kontrollera att betalningarna i listan är de som du ska godkänna och klicka på Godkänn. Godkänn dina betalningar med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Är det något du vill ändra klicka på Tillbaka eller på namnet under Mottagare.

Intracompany Payment - bekräftelse

13. Du är nu klar med dina betalningar och kommer till sidan Intracompany Payment - bekräftelse, som visar dina betalningar. En betalning kan vara godkänd och genomförd, avvisad eller upplagd för kontrasignering.

  • Om du vill titta på den information som finns registrerad om en godkänd och genomförd betalning klickar du på namnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk internationell betalning.
  • Om du vill åtgärda en godkänd men ej genomförd betalning klickar du på namnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell internationell betalning där du kan ändra eller ta bort din betalning.
  • Om du vill åtgärda en avvisad betalning klickar du på namnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell internationell betalning, där du kan ändra eller ta bort din betalning.
  • Vill du skriva ut sidan, klicka på Skriv ut.

Observera att vissa banker och länder har särskilda krav på internationella betalningar. Din betalning kan därför i undantagsfall avvisas även efter att den har skickats för betalning. Det är viktigt att du första vardagen (bankdagen) efter betalningsdagen kontrollerar om du har avvisade betalningar.

Stäng Skriv ut