Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ej avslutade koncerninterna överföringar

Om det finns överföringar att godkänna eller kontrasignera får du ett meddelande om detta under rubriken Påminnelser på sidan Ekonomisk översikt och på de sidor där du registrerar överföringar och betalningar.

Åtgärda en ej avslutad överföring

1. Klicka på länken ”Det finns koncerninterna överföringar….”. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar.

2. De ej avslutade överföringarna visas i Överföringslistan eller i listan Att kontrasignera till höger på sidan. Välj mellan att:

- Godkänna överföringen. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar - välj för godkänn, där du kontrollerar uppgifterna och väljer vilka överföringar du vill godkänna.

- Ändra överföringen. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Överföringen flyttas till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Överföringen flyttas tillbaka till Överföringslistan.

- Ta bort överföringen. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Överföringen flyttas till registreringsfälten till vänster på sidan. Klicka på Ta bort och bekräfta borttaget.

Stäng Skriv ut