Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Godkänn koncerninterna överföringar

Överföringen kan godkännas samtidigt som du registrerar den eller vid ett senare tillfälle. Om du väljer att godkänna senare får du ett meddelande om detta under rubriken Påminnelser på sidan Ekonomisk översikt och på de sidor där du registrerar överföringar och betalningar. Överföringen måste ligga i Överföringslistan för att du ska kunna godkänna den senare. Det är först när du har godkänt överföringarna som de kan utföras av banken.

1. När överföringen visas i Överföringslistan klickar du på Till godkänna.
Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – välj för godkänn

2. Kontrollera att dina registrerade överföringar stämmer och att beloppet är rätt. Vill du ändra eller ta bort överföringen klickar du på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ändra eller ta bort överföringen.

3. Avmarkera de överföringar du inte önskar godkänna nu genom att klicka bort bockarna i vänsterkanten. De avmarkerade överföringarna ligger kvar i Överföringslistan.

4. Klicka på Till godkänna. Dina överföringar flyttas till sidan Koncerninterna överföringar – godkänn.

5. I sidan Koncerninterna överföringar – godkänn, godkänner du dina överföringar genom att klicka på Godkänn.

6. Vill du ändra eller ta bort en godkänd men ej genomförd överföring klickar du på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ändra eller ta bort din överföring.

Koncerninterna överföringar - Bekräftelse

7. Du är nu klar med dina överföringar och kommer till sidan Koncerninterna överföringar – bekräftelse, som visar dina överföringar. En överföring kan vara godkänd och genomförd, avvisad eller upplagd för kontrasignering.

  • Om du vill titta på den information som finns registrerad om en godkänd och genomförd överföring klickar du på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk koncernintern överföring.
  • Om du vill åtgärda en godkänd men ej genomförd överföring klickar du på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ändra eller ta bort din överföring.
  • Om du vill åtgärda en avvisad överföring klickar du på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ändra eller ta bort din överföring.
  • Vill du skriva ut sidan, klicka på Skriv ut.
Stäng Skriv ut