Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Koncerninterna Överföringar

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Överföringar – Koncerninterna överföringar.

I ärendet kan du göra överföringar mellan underkonton som ingår i en och samma koncernkontohierarki.

En koncernintern överföring får samma valutadag på mottagarkontot som på avsändarkontot.

En koncernintern överföring kan registreras med dagens datum eller ett datum framåt eller bakåt i tiden, eller läggas upp som periodisk överföring framåt i tiden. Transaktionsdag framåt i tiden kan vara max 12 månader. Transkationsdag bakåt i tiden kan max vara första dagen i den månad som inföll 13 månader tidigare.

Datumet får inte heller vara tidigare än när kontot öppnades.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen. Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

Stäng Skriv ut