Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kontrasignera koncernintern överföring

Om ditt företag kräver att överföringen ska kontrasigneras, det vill säga godkännas av två i förening, läggs godkända överföringar upp i listan Överföringar att kontrasignera. Listan visar dels överföringar du själv godkänt och som ska kontrasigneras av någon annan, dels de överföringar som någon annan lagt upp och du själv kan kontrasignera. Om listan innehåller minst en överföring som du själv kan kontrasignera visas knappen Till godkänna.

Den användare som ska kontrasignera en överföring måste själv logga in i internetbanken med sin ID-metod, till exempel en säkerhetsdosa.

I listan Överföringar att kontrasignera kan du välja mellan att:

  • Kontrasignera överföringar. Klicka på Till godkänna.
  • Ändra en enskild överföring. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra där du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i överföringslistan till höger på sidan.
  • Ta bort en enskild överföring. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra där du kan ta bort överföringen. Klicka på Ta bort och bekräfta att du vill ta bort överföringen.

Kontrasignera koncerninterna överföringar

1. När överföringen visas i listan Överföringar att kontrasignera klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan koncerninterna överföringar – välj.
2. Kontrollera att dina överföringar stämmer. Vill du ändra eller ta bort överföringen klickar du på kontonumret under Till konto. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ändra eller ta bort din överföring.
3. Avmarkera de överföringar du inte önskar kontrasignera nu genom att klicka bort bockarna i vänsterkanten. De avmarkerade överföringarna ligger kvar i listan Överföringar att kontrasignera.
4. Klicka på Till godkänna. Dina överföringar flyttas till sidan Koncerninterna överföringar – kontrasignera.
5. Kontrasignera dina överföringar genom att klicka på Godkänn. Du är nu klar med dina överföringar och kommer till en sida som bekräftar dina överföringar.

Koncerninterna överföringar - bekräftelse

6. Du är nu klar med dina överföringar och kommer till sidan Koncerninterna överföringar – bekräftelse, som visar dina överföringar. En överföring kan vara godkänd och genomförd, avvisad eller upplagd för kontrasignering.

  • Om du vill titta på den information som finns registrerad om en godkänd och genomförd överföring klickar du på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk koncernintern överföring.
  • Om du vill åtgärda en godkänd men ej genomförd överföring klickar du på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ändra eller ta bort din överföring.
  • Om du vill åtgärda en avvisad överföring klickar du på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ändra eller ta bort din överföring.
  • Vill du skriva ut sidan, klicka på Skriv ut.
Stäng Skriv ut