Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera koncerninterna överföringar

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Överföringar – Koncerninterna överföringar. På sidan Koncerninterna överföringar kan du registrera överföringar:

 • Konto till konto
 • Ett konto till flera

Konto till konto

Välj konton

1. Välj i rullistan vilket underkonto du vill föra pengar från.
2. Välj i rullistan vilket underkonto du vill föra pengar till.

Överföringsuppgifter

3. Ange belopp.
4. Ange transaktionsdag. Koncerninterna överföringar kan göras idag, framåtvaluteras eller tillbakavaluteras.
5. Välj periodicitet i rullistan om du vill ha en stående överföring.
6. Ange valfri text i meddelandefälten för avsändarkonto och mottagarkonto eller lämna fälten blanka.
7. Klicka på Lägg till. Överföringen visas i överföringslistan till höger på sidan. För att registrera ytterligare koncerninterna överföringar, börja om från punkt 1.

Ett konto till flera

Gemensamma överföringsuppgifter

1. Ange namnet på uppdraget.
2. Välj i rullistan vilket frånkonto du vill föra över pengar från.
3. Ange transaktionsdag. Koncerninterna överföringar kan genomföras idag, framåtvaluteras eller tillbakavaluteras.

Lägg till överföringar

4. Ange belopp.
5. Ange valfri text i meddelandefältet för mottagarkontona.
6. Välj i rullistorna vilket konto eller underkonto du vill föra över pengar till.
7. Klicka på Lägg till. Överföringen visas i överföringslistan till höger på sidan. För att registrera ytterligare överföringar, börja om från punkt 4.

 • Om du vill ändra frånkonto kan du göra det i rullistan Frånkonto.
 • Du kan välja att ändra eller lägga till meddelande samt belopp för varje enskilt mottagarkonto i fälten under Uppdragets överföringar.
 • Om du vill ta bort ett mottagarkonto avmarkera rutan vid kontonumret.

8. Klicka på Lägg till. Överföringen visas i överföringslistan till höger på sidan.

Överföringslistan

Överföringslistan visar alla registrerade men ännu ej godkända Koncerninterna överföringar. Överföringarna ligger kvar i listan till dess att de har godkänts.

9. I överföringslistan kan du välja mellan att:

 • Godkänna överföringar. Klicka på Till godkänna.
 • Ta bort alla överföringar i listan. Klicka på Ta bort alla.
 • Ändra en enskild överföring. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra där du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i överföringslistan till höger på sidan.
 • Ta bort en enskild överföring. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra där du kan ta bort överföringen. Klicka på Ta bort. Bekräfta borttaget. Överföringen tas bort.

Koncerninterna överföringar – välj för godkänn

10. När överföringen visas i överföringslistan klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – välj.
11. På sidan Koncerninterna överföringar – välj kontrollerar du att dina överföringar stämmer. Vill du ändra eller ta bort överföringen klickar du på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ändra eller ta bort din överföring.
12. Avmarkera de överföringar du inte önskar godkänna nu genom att klicka bort bockarna i vänsterkanten. De avmarkerade överföringarna ligger kvar i överföringslistan.
13. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – godkänn.

Koncerninterna överföringar – godkänn

14. På sidan Koncerninterna överföringar – godkänn, godkänner du slutgiltigt dina överföringar genom att klicka på Godkänn. Vill du ändra eller ta bort överföringen klickar du på kontonumret under rubriken Till konto. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra där du kan ändra eller ta bort din överföring.

Koncerninterna överföringar – bekräftelse

Du är nu klar med dina överföringar och kommer till sidan Koncerninterna överföringar – bekräftelse. En överföring kan vara godkänd och genomförd, avvisad eller upplagd för kontrasignering.

 • Om du vill titta på den information som finns registrerad om en godkänd och genomförd överföring klickar du på kontonumret under Till konto. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk koncernintern överföring.
 • Om du vill åtgärda en godkänd men ej genomförd överföring klickar du på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ändra eller ta bort din överföring.
 • Om du vill åtgärda en avvisad överföring klickar du på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ändra eller ta bort din överföring.
 • Vill du skriva ut sidan, klicka på Skriv ut.

Överföringar att kontrasignera

Om ditt företag kräver att överföringen ska kontrasigneras, det vill säga godkännas av två i förening, läggs godkända överföringar upp i listan Överföringar att kontrasignera. Listan visar dels överföringar du själv godkänt och som ska kontrasigneras av någon annan, dels de överföringar som någon annan lagt upp och du själv kan kontrasignera. Om listan innehåller minst en överföring som du själv kan kontrasignera visas knappen Till godkänna.

Den användare som ska kontrasignera en överföring måste själv logga in på internetbanken med sin ID-metod, till exempel en säkerhetsdosa.

I listan Överföringar att kontrasignera kan du välja mellan att:

 • Kontrasignera överföringar. Klicka på Till godkänna.
 • Ändra en enskild överföring. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra där du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i överföringslistan till höger på sidan.
 • •Ta bort en enskild överföring. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra där du kan ta bort överföringen. Klicka på Ta bort och bekräfta att du vill ta bort överföringen.

Kontrasignera koncerninterna överföringar

Kontrasignera koncerninterna överföringar
1. När överföringen visas i listan Överföringar att kontrasignera klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – välj.
2. Kontrollera att dina överföringar stämmer. Vill du ändra eller ta bort överföringen klickar du på kontonumret under Till konto. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ändra eller ta bort din överföring.
3. Avmarkera de överföringar du inte önskar kontrasignera nu genom att klicka bort bockarna i vänsterkanten. De avmarkerade överföringarna ligger kvar i listan Överföringar att kontrasignera.
4. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – kontrasignera.
5.Kontrasignera dina överföringar genom att klicka på Godkänn. Du är nu klar med dina överföringar och kommer till en sida som bekräftar dina överföringar.

Stäng Skriv ut