Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort ej genomförd koncernintern överföring

Koncernminterna överföringar kan tas bort innan de är godkända, och om överföringen är daterad framåt i tiden, även när de är godkända. Överföringar som ska genomföras omgående (odaterade) eller är bakåtvaluterade kan inte tas bort efter det att de har godkänts.

Koncerninterna överföringar som du ännu inte har godkänt

Det finns tre olika sätt att ta bort överföringar som ännu inte har godkänts:

Under registrering:

Lämna sidan där du registrerar din överföring. Uppgifterna sparas inte förrän du har klickat på knappen Lägg till.

Från Överföringslistan:

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta borttaget. Överföringen tas bort.

Från sidan Koncerninterna överföringar – välj för godkänn / - godkänn:

1. Klicka på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta borttaget. Överföringen tas bort.

Endast överföringar som är daterade framåt i tiden kan tas bort efter det att de har godkänts. Du kan ta bort överföringar fram till en dag före överföringsdatum. Det finns två sätt att ta bort överföringar som redan har godkänts:

Från sidan Koncerninterna överföringar – bekräftelse:

1. Klicka på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ta bort din överföring.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta borttaget. Överföringen tas bort.

Från Aktuella kontohändelser - Koncerninterna överföringar konton:

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Altuella kontohändelser - Koncerninterna överföringar.

1. Klicka på kontonumret under Till konto. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell koncernintern överföring.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.

Historiska (redan genomförda) överföringar

Du kan även ta bort information om historiska överföringar från din lista med Historiska kontohändelser.

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Historiska kontohändelser - Koncerninterna överföringar.

1. Klicka på kontonumret under Till konto. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk överföring.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.

Eftersom överföringen redan är genomförd, tas den bara bort från listan Historiska kontohändelser. Själva överföringen makuleras inte.

Stäng Skriv ut