Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort genomförd koncernintern överföring

Du kan ta bort en genomförd överföring från listan Historiska kontohändelser. Observera att åtgärden endast tar bort överföringen från din historik. Överföringen makuleras inte.

Från huvudmenyn Betala/Överföra

1. Välj – Kontohändelser översikt – Historiska kontohändelser – Koncerninterna överföringar.

2. Klicka på mottagarnamnet under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk koncernintern överföring.

3. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet. Överföringen tas bort

Från sidan Koncerninterna överföringar – bekräftelse:

När överföringen är genomförd visas den i sidan Koncerninterna överföringar – bekräftelse.

1. Klicka på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk koncernintern överföring.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet. Överföringen tas bort.

Stäng Skriv ut