Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Avvisade löneutbetalningar/lönelistor

Om en löneutbetalning eller lönelista som ska utbetalas omgående avvisas direkt när du har godkänt den, till exempel på grund av att det saknas täckning på kontot, får du ett meddelande om det på sidan Lönelista – bekräftelse.

Löneutbetalningar som har avvisats visas även som Avvisade ärenden under rubriken Påminnelser. Påminnelser kan du läsa på startsidan i internetbanken och på de sidor där du registrerar betalningar eller överföringar. När löneutbetalningen har åtgärdats tas den bort från Avvisade ärenden.

Åtgärda avvisad betalning

1. För att åtgärda en avvisad betalning klickar du på länken ”Det finns avvisade löneutbetalningar”. Du kommer till sidan Lönelista. De avvisade löneutbetalningarna visas under Påminnelser.

2. För att ändra en löneutbetalning eller lönelista klickar du på länken under Lönelista. Lönelistan visas i registreringsfälten till vänster på sidan. Avvisningsorsaken anges överst på sidan. Gör dina ändringar och klicka på Spara. Fortsätt sedan med att godkänna lönelistan.

3. För att ta bort en enskild löneutbetalning klickar du på länken under Löneutbetalning. Du kommer till sidan Uppgifter om löneutbetalning. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.

Stäng Skriv ut