Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om lönelista

En lönelista registreras inför varje utbetalningstillfälle och består av ett antal lönemottagare som får utbetalning från samma konto.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Lönelista.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

Stäng Skriv ut