Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kontrasignera lönelista

Om ditt företag kräver att lönelistor kontrasigneras måste två personer logga in på internetbanken och godkänna samma lönelista innan den betalas ut.

Lönelistor som ska kontrasigneras visas i listan Lönelistor att kontrasignera under Betala/Överföra – Lönelista. Listan visar dels de lönelistor du själv har godkänt och som ska kontrasigneras av någon annan, dels de lönelistor som någon annan har lagt upp och du själv kan kontrasignera.

Information om lönelistor som måste kontrasigneras visas även på följande sidor:
- Startsidan
- Konton och lån - översikt
- De sidor där du registrerar betalningar och överföringar
Klicka på länken "Det finns lönelistor att godkänna" under Påminnelser - Ej avslutade ärenden för att komma till Lönelista. Lönelistan ligger i listan Lönelistor att kontrasignera.

Tänk på att du måste kontrasignera lönelistan senast klockan 11.30 vardagen (bankdagen) före utbetalningsdatum.

Lönelistor att kontrasignera

När lönelistan ligger i listan Lönelistor att kontrasignera kan du välja mellan att:

- Kontrasignera lönelistan. Markera lönelistan och klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Lönelista – välj, där du väljer vilka utbetalningar du vill kontrasignera. Gå vidare till punkt 1 nedan.

- Ta bort en enskild löneutbetalning. Klicka på kontonumret under Lönelista. Du kommer till sidan Uppgifter om lönelista. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om löneutbetalning. Klicka på Ta bort.

Lönelista - välj

1. Alla löneutbetalningar är markerade. Avmarkera de löneutbetalningar som inte ska kontrasigneras. De löneutbetalningar som avmarkeras visas i betalningslistan till höger på sidan och måste godkännas av både dig och ytterligare en person. När löneutbetalningen ligger i betalningslistan kan du ändra den.

2. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Lönelista - kontrasignera.

Kontrasignera

3. Kontrollera att uppgifterna om utbetalningarna stämmer och att summan är rätt. Du kontrasignerar i fältet Godkänn. Använd den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik nedan.

Godkänn med säkerhetsdosa

4. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör summan av utbetalningarna.

5. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

6. Klicka på Godkänn. Du kommer till sidan Lönelista - bekräftelse.

Godkänna med BankID på Kort

4. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som summan av utbetalningarna.

5. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

6. Godkänn uppdraget genom att klicka på OK. Du kommer till sidan Lönelista – bekräftelse.

Bekräftelse

På sidan Lönelista - bekräftelse visas om löneutbetalningarna blivit avvisade eller godkända.

  • Om du vill kan du skriva ut bekräftelsen. Klicka på Skriv ut.
Stäng Skriv ut