Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om egna plusgirokonton

Här registrerar du egna plusgirokonton som du vill göra överföringar till. Du kan även se vilka av dina plusgirokonton som finns anslutna.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Mottagarlistor - Anslutningar egna plusgirokonton. Du kan även klicka på länken Lägg till ny anslutning på sidan Överföringar från egna plusgirokonton.

Lista egna plusgirokonton

Längst ner på sidan ser du en lista över dina registrerade plusgirokonton. Om du klickar på mottagarnamnet under Mottagare kommer du till sidan Uppgifter om plusgirokontot. Här kan du se vilka uppgifter du har registrerat om respektive mottagare.  

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.  

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

 

Stäng Skriv ut