Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra uppgifter om lönemottagare

Du kan ändra uppgifter om lönemottagare både före och efter det att du har godkänt med säkerhetsdosa.

Ändra lönemottagare som du inte har godkänt

Du kan göra ändringar löpande när du registrerar mottagaren fram till dess att du godkänner med säkerhetsdosa. Klicka på Tillbaka för att ändra från sidan Lönemottagare - godkänn.

Ändra lönemottagare som du har godkänt

1. I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Mottagarlistor – Lönemottagare. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare i listan på sidan.

2. Du kommer till sidan Uppgifter om lönemottagare, här kan du både ändra och ta bort registrerade mottagare.

3. Klicka på Ändra så kommer du till sidan Lönemottagare - ändra. Här kan du ändra samtliga uppgifter om lönemottagaren förutom:

  • Personnummer: Vill du ändra personnummer måste du ta bort mottagaren och registrera den igen.
  • Kontonumret om det finns en ej genomförd betalning till mottagaren.

4. Klicka på Spara när du har gjort dina ändringar. Ändringen sparas i listan med lönemottagare.

  • Om du klickar på Avbryt kommer du tillbaka till listan med lönemottagare utan att ändringarna har sparats.
  • Om du klickar på Ta bort tas mottagaren bort.
Stäng Skriv ut