Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om lönemottagare

Här kan du titta på dina registrerade lönemottagare samt registrera ny lönemottagare.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Mottagarlistor – Lönemottagare. Du kan även klicka på länken Lägg till ny lönemottagare på sidan Lönelista.

Mottagarlista

På sidan ser du en lista över dina registrerade mottagare. Om du klickar på mottagarnamnet under Mottagare kommer du till sidan Uppgifter om lönemottagare. Här kan du se vilka uppgifter du registrerat om respektive mottagare.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

Stäng Skriv ut