Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort lönemottagare

En lönemottagare kan inte tas bort så länge det finns ännu ej genomförd utbetalning till mottagaren.

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Mottagarlistor – Lönemottagare.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om lönemottagare.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.

Stäng Skriv ut