Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra uppgifter om mottagare

Ändra mottagare i utlandet som du inte har godkänt

Du kan göra ändringar löpande när du registrerar mottagaren fram till dess att du godkänner den. Använd knappen Tillbaka för att göra ändringar löpande.  

Ändra mottagare i utlandet som du har godkänt

1.I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Mottagarlistor - Mottagare i utlandet.
2. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare för att komma till sidan Mottagare i utlandet.
3. Välj Ändra för att ändra dina uppgifter.
4. Välj sedan Spara.
Ändring av namn och/eller adress påverkar även Aktuella betalningar, det vill säga betalningar som redan är godkända att betalas framåt i tiden. De nya uppgifterna kommer att skickas med betalningen till mottagarbanken.
Ändring av Mottagarens ID och/eller Betalarens ID påverkar endast nya betalningar. Betalningar som redan är godkända och finns i Aktuella kontohändelser kommer att skickas med de gamla uppgifterna, det vill säga de som är registrerade i betalningen.
 

Stäng Skriv ut