Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Lägg till ny mottagare

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Mottagarlistor - Mottagare i utlandet.

På sidan Mottagarlistor registrerar du en ny mottagare genom att klicka på länken Lägg till ny mottagare. Du kan även klicka på Lägg till ny mottagare från sidan Internationella betalningar.

Steg 1 Välj bank

1. Fyll i BIC eller Nationellt ID och klicka på Hämta bank. Har du inte uppgiften klicka på Sök bank och fyll i bankens namn och ort. Välj land i rullistan och klicka på Sök.
2. Markera den bank som stämmer med uppgifterna som du fått från betalningsmottagaren och klicka på Fortsätt.
För att undvika fel är det bäst att få ett korrekt Bank ID av din mottagare. Betalningar till vissa länder ska inte göras via internetbanken eftersom banken i utlandet behöver uppgifter om adress och ort på det kontor där mottagarens konto ligger. Den informationen skickas inte med betalningar som sker via internetbanken, och därför måste betalningar till de här länderna ske via ett bankkontor eller telefonbanken.  

Steg 2 Ange mottagaruppgifter

3. Ange IBAN eller kontonummer. Mottagare i land inom EU/EES och Schweiz ska alltid registreras med IBAN. Mottagare i andra länder kan du registrera med IBAN eller kontonummer.
4. Ange namn och adress. Om du inte får plats med hela namnet i namnfältet kan du fortsätta att skriva i adressfältet.
5. Mottagarens ID och Betalarens ID är frivilliga uppgifter och avser att identifiera mottagaren och betalaren på ett enkelt sätt. Vanligen får du uppgift om vilka ID som ska anges av betalningsmottagaren. Uppgifterna kan även anges när du registrerar en betalning.
Mottagerens ID och Betalarens ID kan endast skickas med en betalning i EUR till mottagare inom EU/EES och Schweiz. Uppgifterna når mottagaren om mottagarens bank kan ta emot och presentera dem.
Klicka på Till godkänn.  

Steg 3 Kontrollera och godkänn

6. Kontrollera att registrerade uppgifter är korrekta och godkänn betalningen med den ID-metod du använder, till exempel en säkerhetsdosa. Om något är fel, klicka på Tillbaka för att ändra eller ta bort uppgiften.

7. Om du har gått in under Mottagarlistor för att lägga till en ny mottagare kommer du nu till sidan Mottagare i utlandet där du kan se din nya mottagare tillagd. Om du har lagt till din mottagare från sidan där du registrerar en betalning kommer du tillbaka dit igen och kan fortsätta lägga in uppgifter om din betalning.

Stäng Skriv ut