Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra uppgifter om överföringsmottagare

Du kan ändra uppgifter om överföringsmottagaren både före och efter det att du har godkänt den.

Ändra överföringsmottagare som du inte har godkänt

Du kan göra ändringar löpande när du registrerar mottagaren fram till dess att du godkänner den. Klicka på Tillbaka för att ändra från sidan Överföringsmottagare - godkänn.

Ändra överföringsmottagare som du har godkänt

1. I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Mottagarlistor - Överföringsmottagare. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare i listan.

2. Du kommer till sidan Uppgifter om överföringsmottagare, här kan du både ändra och ta bort registrerade mottagare.

3. Klicka på Ändra så kommer du till sidan Överföringsmottagare - ändra. Här kan du ändra namn och kontonummer. Om du vill ändra typ av konto måste du ta bort mottagaren och registrera den igen.

4. Klicka på Spara när du har gjort dina ändringar. Ändringen sparas i listan med överföringsmottagare.

  • Om du klickar på Avbryt kommer du tillbaka till listan med överföringsmottagare utan att ändringarna har sparats.
  • Om du klickar på Ta bort så tas mottagaren bort.
Stäng Skriv ut