Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort överföringsmottagare

En mottagare till vilken det finns en överföring som ligger på bevakning eller som har en överföring som ännu inte har godkänts kan inte tas bort.

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Mottagarlistor - Överföringsmottagare.

1. För att ta bort en mottagare klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om överföringsmottagare och här kan du både ta bort och ändra registrerade mottagare.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.
 

Stäng Skriv ut