Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Godkänna överföringar

En överföring kan godkännas samtidigt som du registrerar den eller vid ett senare tillfälle. Om du väljer att godkänna överföringen senare får du ett meddelande om detta under rubriken Påminnelser på din startsida i internetbanken. Meddelandet syns också på de sidor där du registrerar överföringar och betalningar. Överföringen måste ligga i överföringslistan för att du ska kunna godkänna den senare. Det är först när du har godkänt överföringarna som de kan utföras.

1. När överföringen ligger i överföringslistan klickar du på Till godkänna.
Du kommer till sidan Överföringar från egna plusgirokonton - godkänn där du godkänner med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik.
2. Kontrollera att dina registrerade överföringar stämmer och att summan är rätt. Vill du göra en ändring klickar du på mottagarnamnet under rubriken Mottagare. Då flyttas överföringen tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig för att spara ändringarna. Den ändrade överföringen visas i överföringslistan till höger på sidan. Klicka på Till godkänna.

Godkänn med säkerhetsdosa

3. Mata in de siffror som står angivna på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör summan av överföringarna.

4. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

5. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med dina överföringar och kommer till en sida som bekräftar att dina överföringar är godkända.  

Godkänn med BankID på Kort

3. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som summan av överföringarna.

4. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du använder två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

5. Godkänn uppdraget genom att klicka på OK. Du är nu klar med dina överföringar och kommer till en sida som bekräftar att dina överföringar är godkända.  

Bekräftelse

På sidan Överföringar från egna plusgirokonton – bekräftelse får du en bekräftelse som visar om överföringen skickats iväg eller om den har blivit avvisad. 

  • Om du vill titta på den information som finns registrerad om din överföring klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell pg-överföring. 
     
  • Om du vill åtgärda en avvisad överföring klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan för att ändra eller ta bort pg-överföringen. 
     
  • Om du vill kan du skriva ut bekräftelsen. Klicka på Skriv ut. 


 

Stäng Skriv ut