Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra överföring konton

Du kan ändra i din överföring både före och efter det att du har godkänt den. Odaterade överföringar genomförs omgående och kan inte ändras efter att de har godkänts.

Överföringar som du ännu inte har godkänt

Det finns tre olika sätt att göra ändringar i överföringar som ännu inte har godkänts.

Under registrering:

Du kan göra ändringar allteftersom du registrerar överföringen fram till dess att du klickar på knappen Lägg till och överföringen läggs i överföringslistan.

Från överföringslistan:

När du har klickat på Lägg till hamnar överföringen i överföringslistan.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare.

2. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar.

3. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i överföringslistan.  

Överföringar som du har godkänt

Endast överföringar som är ska utföras vid ett senare tillfälle kan ändras efter det att de har godkänts. Du kan ändra eller ta bort uppgifter fram till en dag före överföringsdatum. Det finns två sätt att ändra överföringar som redan har godkänts:

Från sidan Överföringar konton - bekräftelse:

När du har godkänt överföringen visas en bekräftelse.

1. Härifrån kan du ändra överföringen genom att klicka på kontonumret under Till konto. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell överföring.  

  • Om du är företagskund och första person att godkänna en överföring som ska godkännas av ytterligare en person (kontrasigneras) kommer du direkt till registreringsfälten och kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i överföringslistan.

2. Klicka på Ändra. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.

3. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i överföringslistan.  

Från Aktuella kontohändelser - Överföringar konton:

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser - Överföringar konton.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell överföring.

2. Klicka på Ändra. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.
Finns inte knappen Ändra kan det bero på att mottagarkontot inte registrerats i internetbanken. Det gör du under menyvalet Betala/Överföra - Mottagarlistor. Klicka sedan på Överföringsmottagare och registrera kontot.

Det kan också bero på att datumet du vill göra ändringen är samma datum som överföringsdatum, eller på att överföringsdatumet är passerat. Då kan endast Telefonbanken personlig service eller ditt bankkontor hjälpa till att ändra eller ta bort överföringen.

3. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i överföringslistan.
 

Stäng Skriv ut