Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Avvisade överföringar

Om en överföring som ska ske omgående avvisas direkt när du har godkänt den, till exempel på grund av att det saknas täckning på kontot, får du ett meddelande om det på sidan Överföringar konton - bekräftelse. Överföringar som har direktavvisats visas även som Ej avslutade ärenden under rubriken Påminnelser.

Påminnelser kan du läsa på din startsida i internetbanken och på de sidor där du registrerar överföringar och betalningar.

Om överföringen ska dras vid ett senare tillfälle och täckning saknas på kontot görs automatiskt ett antal försök under tio dagar för att överföra pengarna. Om det fortfarande saknas täckning på kontot avbryts överföringen. Du får i det fallet inget meddelande om att överföringen inte har genomförts.

Överföringar till konton i Swedbank kan avvisas på grund av att:

  • Det inte finns täckning på kontot.
  • Mottagarkontot har avslutats.
  • Överföringen är identisk med en annan överföring som ännu inte är genomförd.

Observera

När du gör överföringar till konton i andra banker får du i de flesta fall inget meddelande om överföringen misslyckas.

Överföring till konton i andra banker kan avvisas i följande fall:  

  • Det finns inte täckning på kontot. Ett antal försök att överföra pengarna görs automatiskt under tio dagar. Du får inget meddelande om detta.
     
  • Om pengarna når fram till banken men mottagarkontot till exempel är avslutat så återförs pengarna till ditt konto. Du får inget meddelande om detta.
Stäng Skriv ut