Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om överföringar konton

Med tjänsten Överföringar konton kan du föra över pengar mellan egna konton och till konton i andra banker. Du kan även överföra pengar från din kortkredit till det till kortet anslutna kontot och vice versa. Här kan du också lägga upp regelbundna överföringar med olika periodicitet.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Överföringar - Överföringar konton.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.  

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.
 

Stäng Skriv ut