Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera överföringar

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Överföringar - Överföringar konton.

Observera!
Ska du betala en räkning till ett plusgirokonto, så ska du använda Betala/Överföra - Bg/Pg-betalningar. Då får mottagaren uppgifter om vem som är avsändare. Dessa uppgifter skickas inte med vid en vanlig överföring.

Välj konto

1. Välj i rullistan vilket konto du vill föra över pengar från.

2. Välj i rullistan vilket mottagarkonto du vill föra över pengar till. Om mottagarkontot inte finns i rullistan klickar du på länken Lägg till ny mottagare. Nya fält öppnas där du skriver in en ny mottagare.  

 • Gå till punkt 6 om du inte ska lägga till en ny mottagare.

Lägg till ny mottagare

3. Välj överföringsrutin genom att markera om överföringen ska gå till ett bankkonto, personkonto i Nordea eller plusgirokonto.

4. Fyll i clearingnummer om du har valt bankkonto.

Clearingnummer i Swedbank och sparbankerna kan ha fyra eller fem siffror. De clearingnummer som härstammar från Föreningsbanken börjar på 7 och är fyrsiffriga medan övriga clearingnummer i Swedbank och sparbankerna börjar på 8 och är femsiffriga.

Clearingnummer i andra svenska banker är fyrsiffriga. Här listas clearingnummerserier för några svenska banker:

 • Nordea: 1100-1199, 1400-2099, 3000-3399, 3410-4999.
  (För personkonton i Nordea: Markera "Personkonto")
 • Danske bank: 1200-1399
 • JP Bank: 2300-2399
 • Länsförsäkringar Bank: 3400-3409 och 9020
 • SEB: 5000-5999
 • Handelsbanken: 6000-6999

Övriga bankers clearingnummer börjar på 9.

5. Fyll i kontonummer samt mottagarnamn.  

Överföringsuppgifter

6. Skriv in beloppet som du vill överföra mellan konton.

7. Ange datum för överföringen. Om överföringen ska göras omgående lämnar du fältet tomt.

8. Om du vill ha en stående överföring så väljer du periodicitet i rullistan och hur ofta du vill att beloppet ska överföras. Du kan inte ange dagens datum som startdatum.

9. I fältet för Meddelande skriver du det meddelande som du vill ska stå på mottagarens kontoutdrag.  

Övriga uppgifter

10. Under Övriga uppgifter kan du skriva in dina egna noteringar, som visas på ditt kontoutdrag.

11. Klicka på Lägg till så flyttas överföringen till överföringslistan längst upp till höger på sidan.  

 • Gå till punkt 15 om du inte lagt till ny mottagare.
 • Har du fyllt i uppgifterna för en ny mottagare kommer du till sidan för att godkänna överföringsmottagaren.

Godkänn överföringsmottagare

Godkänn med säkerhetsdosa

12. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör de sista åtta siffrorna av kontonumret.

13. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

14. Klicka på Godkänn.  

Godkänn med BankID på Kort

12. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som de sista åtta siffrorna av kontonumret.

13. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du använder två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

14. Godkänn uppdraget genom att klicka på OK.  

Överföringslistan

15. När överföringarna ligger i överföringslistan kan du välja mellan att:

- Godkänna överföringen på en gång. Klicka på Till godkänna.

- Registrera ytterligare överföringar som du lägger till överföringslistan.

- Lämna ärendet och godkänna överföringen vid ett senare tillfälle.

Överföringarna ligger i kvar i överföringslistan till dess att de har godkänts.  

 • Om du vill ändra uppgifter klickar du på mottagarnamn under Mottagare. Då flyttas överföringen tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i överföringslistan till höger på sidan.
   
 • Om du klickar på Ta bort alla tas alla registrerade överföringar bort. Om du bara vill ta bort en överföring klickar du på mottagarnamn under Mottagare. Då flyttas överföringen tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan. Klicka sedan på Ta bort längst ner på sidan.

Godkänn

16. När överföringen ligger i överföringslistan klickar du på Till godkänna.
Du kommer till sidan Överföringar konton – godkänn. Om du gör en överföring mellan dina egna konton godkänner du genom att klicka på Godkänn. Om du gör en överföring till ett annat konto än ditt eget godkänner du överföringen med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik.

17. Kontrollera att dina registrerade överföringar stämmer och att beloppet är rätt. Vill du göra en ändring klickar du på kontonumret under rubriken Till konto. Då flyttas överföringen tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i överföringslistan till höger på sidan. Klicka på Till godkänna.  

Godkänn med säkerhetsdosa

18. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör summan av överföringarna.

19. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

20. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med dina överföringar och kommer till en sida som bekräftar att dina överföringar är registrerade.  

Godkänn med BankID på Kort

18. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som summan av överföringarna.

19. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du använder två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

20. Godkänn uppdraget genom att klicka på OK. Du är nu klar med dina överföringar och kommer till en sida som bekräftar att dina överföringar är registrerade.  

Bekräftelse

På sidan Överföringar konton - bekräftelse får du en bekräftelse som visar om överföringen skickas iväg eller om den har blivit avvisad.

Om du är företagskund och överföringarna måste godkännas av två personer i förening (kontrasigneras), får du även meddelande om detta på bekräftelsesidan.  

 • Om du vill titta på den information som finns registrerad om din överföring klickar du på kontonumret under Till konto. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell överföring.
   
 • Om du vill åtgärda en avvisad överföring klickar du på kontonumret under Till konto. Du kommer till sidan för att ändra eller ta bort överföring.
   
 • Om du vill kan du skriva ut bekräftelsen. Klicka på Skriv ut.

 

Stäng Skriv ut