Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om ankommande bankgirobetalningar

När du kommer till huvudmenyn väljer du Ekonomisk översikt – Ankommande bankgirobetalningar. Ankommande betalningar gör det möjligt för dig som är företagskund att titta på dina ankommande Bankgirobetalningar utan att logga in på Bankgirocentralen, BGC.

Visa ankommande betalningar

1. Markera i vilken valuta betalningen är gjord.

2. Välj vilket bankgironummer du vill titta på.

3. Klicka på Visa.

Bankgirocentralens sida med alla uppgifter om ditt bankgironummer öppnas i ett eget fönster. Stäng fönstret när du är klar.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Stäng Skriv ut