Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Beställda rapporter

Du kommer till sidan via huvudmenyn Ekonomisk översikt - Beställda rapporter eller via länken Ekonomisk översikt / Beställda rapporter på sidan Beställa rapporter.

Sidorna visar alla rapporter du har beställt.

  • Under rubriken Färdiga ser du beställda rapporter som finns tillgängliga. Färdiga rapporter sparas i 7 dagar.
  • Under rubriken Beställda ser du beställda rapporter som ännu inte är färdiga.
  • Under rubriken Avvisade ser du beställda rapporter som avvisats

Ta fram rapport i önskat format

  • Pdf. Klicka på länken pdf under rubriken Format. Den färdiga rapporten visas på skärmen och kan skrivas ut.
  • Xls. Klicka på länken xls under rubriken Format. Den färdiga rapporten visas i ett Excel-ark.
  • Txt. Klicka på länken txt under rubriken Format. Den färdiga rapporten visas som en textfil.

Ta bort en rapport

Om du vill ta bort en färdig rapport från listan:
1. Markera rutan till höger på raden för den aktuella rapporten.
2. Klicka på Ta bort. Du får möjlighet att bekräfta eller avbryta ditt val.
3. Klicka Ok för att bekräfta. Den aktuella rapporten tas bort från sidan.
 

Stäng Skriv ut