Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Byt flera kontonamn

Du kan byta namn på företagens konton i internetbanken. Från sidan ekonomisk översikt klickar du på länken Byt kontonamn. Då kommer du till en sida där du kan byta namn på alla företagets konton. Där kan du också ta bort och ändra kontonamn du valt tidigare.

Byt flera kontonamn

1. Ställ markören i inmatningsfältet Kontonamn och skriv in det nya namnet. Använd max. 20 tecken inklusive blanksteg. Kontonamnet måste vara minst tre tecken långt och det kan inte börja med ett blanksteg. Du kan använda små och stora bokstäver, siffror och följande specialtecken: : ., ? ! - + / * = & ( ) [ ] { } # _ @
^

2. Spara de nya namnen genom att klicka på knappen Spara. Om du ångrar dig och inte vill byta kontonamn klickar du på Avbryt.
3. De nya kontonamnen sparas och du kommer tillbaka till sidan Ekonomisk översikt. Kontolistorna sorteras i bokstavsordning. Kontot kan alltså byta plats i kontolistan när det får ett nytt namn.

Ändra kontonamn

1. Om företaget redan valt egna kontonamn visas dessa i fälten Kontonamn. Om du vill ändra ett eller flera av kontonamnen ställer du markören i fältet med kontonamnet, raderar namnet och skriver in ett nytt.
2. Spara de nya kontonamnen genom att klicka på knappen Spara. Om du ångrar dig och inte vill ändra kontonamn klickar du på Avbryt.
3. De ändrade kontonamnen sparas och du kommer tillbaka till sidan Ekonomisk översikt. Kontolistorna sorteras i bokstavsordning. Kontot kan alltså byta plats i kontolistan när det får ett nytt namn.

Ta bort ett kontonamn

1. Ställ markören i fältet Kontonamn och radera kontonamnet du vill ta bort.

Stäng Skriv ut