Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Betala elektroniska fakturor

I huvudmenyn väljer du Startsida - Elektroniska dokument. Du kommer till sidan Elektroniska dokument. Klicka på en faktura under rubriken Namn. Du kommer till sidan Inkomna dokument - Uppgifter om faktura.

Du kan även klicka på länken Det finns inkomna fakturor på Startsidan. Du kommer då direkt till sidan Inkomna dokument - Uppgifter om faktura.

Det finns fyra olika typer av fakturor

  • Faktura - en elektronisk faktura som du kan betala och visa i internetbanken. Fakturor visas som inkomna till dess att du har godkänt dem för betalning med säkerhetsdosa.
  • Kreditfaktura - en avisering om att du har ett tillgodohavande hos fakturautställaren (visas som ett belopp med minustecken). Kreditfakturor flyttas från Inkomna till Historik när förfallodag passerat.
  • Autogiro - en avisering om att ett visst belopp kommer att dras från ditt konto via autogiro. Autogirofakturor flyttas från Inkomna till Historik när förfallodag passerat.
  • Autodragning - en avisering om att ett visst belopp automatiskt kommer att dras från kontot. Det kan till exempel avse pris för en banktjänst.

Betala en eller flera fakturor

Du kan välja mellan att:

  • Enbart betala den faktura som visas under Uppgifter om faktura.
  • Betala en eller flera övriga fakturor som visas under Inkomna fakturor.

Betala faktura som visas under Uppgifter om faktura

1. Klicka på Betala. Du kommer till sidan Bankgiro- och plusgirobetalningar. Den faktura du valt att registrera för betalning ligger i inmatningsfälten till vänster på sidan.

2. Klicka på Lägg till. När fakturan ligger i Betalningslistan fortsätter registreringsflödet på samma sätt som för övriga bg/pg-betalningar.

  • Om du vill ha mer hjälp med att registrera en bg/pg-betalning väljer du Betala/Överföra - Bg/Pg-betalningar i Hjälpmenyn.

Betala fakturor som visas under Inkomna fakturor

1. Markera den eller de fakturor du vill betala under Inkomna fakturor.

2. Klicka på Betala. Du kommer till sidan Bankgiro- och plusgirobetalningar eller sidan Bankgiro- och plusgirobetalning - betala flera, beroende på om du valt att betala en eller flera fakturor.

  • Om du först vill se uppgifter om fakturan. Klicka på fakturan under Inkomna fakturor. Uppgifter om den valda fakturan visas överst på sidan.

3. Klicka på Lägg till. När fakturan ligger i Betalningslistan fortsätter registreringsflödet på samma sätt som för övriga bg/pg-betalningar.

  • Om du vill ha mer hjälp med att registrera en bg/pg-betalning väljer du Betala/Överföra - Bg/Pg-betalningar i Hjälpmenyn.

Ta bort betalning av elektronisk faktura

Väljer du att ta bort betalningen av en elektronisk faktura innan du har godkänt med säkerhetsdosan kommer fakturan åter att läggas under Inkomna.

Stäng Skriv ut