Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Flytta dokument till historik

I huvudmenyn väljer du Startsida - Elektroniska dokument.

1. Klicka på dokumentet under rubriken Namn. Du kommer till en sida med uppgifter om valt dokument. Här kan du även se övriga dokument inom samma kategori.

2. Klicka på Flytta. Dokumentet flyttas till sidan Historik.

  • Om du vill flytta ett annat inkommet dokument. Klicka på dokumentet under Namn. Uppgifter om dokumentet visas överst på sidan. Du kan nu välja att flytta dokumentet.

Om du väljer att flytta en faktura till historiska dokument går det inte att betala den via denna sida. Med hjälp av uppgifterna i fakturan kan du då manuellt registrera betalning på sidan Bg/Pg-betalningar.

Stäng Skriv ut