Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sök dokument

I huvudmenyn väljer du Startsida - Elektroniska dokument.

1. Klicka på länken Sök dokument. Du kommer till sidan Elektroniska dokument – Sök dokument.

Här kan du söka bland dina inkomna och historiska dokument utifrån namn, datum och dokumenttyp.

Så här fyller du i sökformuläret:
Namn: Fältet är valfritt. Lämna det tomt eller fyll hela namnet eller del av namnet på dokumentet du söker.

Datum: Fältet är valfritt. Lämna fältet tomt eller välj datum fr.o.m. och/eller datum t.o.m genom att klicka på kalendersymbolen.

Dokumenttyp: Fältet är valfritt. Låt ”Välj dokumenttyp” stå kvar eller välj en dokumenttyp i rullistan.

2. Resultatet visas längst ned i sidan

3. För att visa detaljsida för ett specifikt dokument i resultatlistan klickar du på det länkade dokumentnamnet

Stäng Skriv ut