Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Välj distributionssätt

Du kommer till sidan Välj distributionssätt under Elektroniska dokument. Här kan du ändra förvalt distributionssätt för dokument som skickas till dig från banken och göra undantag från förvalet.

Dokumenttyper

Följande typer av dokument kan du få elektroniskt via internetbanken.

Autogiro
Autogiroaviseringar visas under Inkomna till dess att förfallodatum har passerat. Därefter flyttas de till Historik. Beloppet dras automatiskt från ditt konto.
Autogiroaviseringar ligger kvar på internetbanken i upp till 18 månader.

Bankavtal
Bankavtal visas under Inkomna till dess att du har klickat på Visa och öppnat dokumentet. Om du inte öppnar dokumentet flyttas det automatiskt till Historik efter en månad.
Bankavtal ligger kvar på internetbanken i upp till 24 månader.

Bankfackaviseringar
Bankfackaviseringar visas under Inkomna till dess att förfallodatum har passerat. Därefter flyttas de till Historik. Beloppet dras automatiskt från ditt konto.
Bankfackaviseringar ligger kvar på internetbanken i upp till 18 månader.

Betalningsaviseringar (Låneaviseringar)
Betalningsaviseringar visas under Inkomna till dess att förfallodatum har passerat. Därefter flyttas de till Historik. Beloppet dras automatiskt från ditt konto.
Betalningsaviseringar ligger kvar på internetbanken i upp till 18 månader.

Fakturor
Fakturor visas under Inkomna till dess att du har godkänt dem för betalning med säkerhetsdosa. Därefter flyttas de till Historik.
Fakturor ligger kvar på internetbanken i upp till 18 månader.

Kontokreditavisering
Kontokreditaviseringar visas under Inkomna till dess att förfallodatum har passerat. Därefter flyttas de till Historik. Beloppet dras automatiskt från ditt konto.
Kontokreditaviseringar ligger kvar på internetbanken i upp till 18 månader.

Kontoutdrag
Kontoutdrag visas under Inkomna till dess att du har klickat på Visa och öppnat dokumentet. Om du inte öppnar dokumentet flyttas det automatiskt till Historik efter en månad.
Kontoutdrag ligger kvar på internetbanken i upp till 24 månader.

Kreditfaktura
Kreditfakturor visas under Inkomna till dess att förfallodatum har passerat. Därefter flyttas de till Historik.
Kreditfakturor ligger kvar på internetbanken i upp till 18 månader.

Lönebesked
Lönebesked visas under Inkomna till dess att du har klickat på Visa och öppnat dokumentet. Om du inte öppnar dokumentet flyttas det automatiskt till Historik efter en månad.
Lönebesked ligger kvar på internetbanken i upp till 18 månader.

Redovisningar
Redovisningar visas under Inkomna till dess att du har öppnat eller hämtat dokumentet. Om du inte öppnar dokumentet flyttas det automatiskt till Historik efter en månad.
Redovisningar ligger kvar på internetbanken i 3 månader.

Årsbesked
Årsbesked visas under Inkomna till dess att du har klickat på Visa och öppnat dokument. Om du inte öppnar dokumentet flyttas det automatiskt till Historik efter en månad. Årsbesked ligger kvar på internetbanken i upp till 18 månader.

Återredovisningar
Återredovisningar visas under Inkomna till dess att du har öppnat eller hämtat dokumentet. Om du inte öppnar dokumentet flyttas det automatiskt till Historik efter en månad.
Återredovisningar ligger kvar på internetbanken i 3 månader.

Få dokumenten elektroniskt

Banken skickar per automatik alla dokument, förutom fakturor, per post. Du kan ändra distributionssätt från postalt till elektroniskt genom att klicka på Elektroniska dokument – Välj distributionssätt. Du kan ändra distributionssätt för:

  • Alla dokument – du får alla dokument skickade elektroniskt.
  • Typ av dokument – du kan till exempel välja att få autogirodragningar och kontokreditsaviseringar elektroniskt men fortsätta att få övriga typer av dokument per post.
  • Enskilda dokument – du kan till exempel välja att få enskilda betalningsaviseringar elektroniskt.

Elektroniska fakturor

För att få fakturor elektroniskt måste du anmäla det eftersom dokumenten kommer från parter, som företag och organisationer, utanför banken.
Läs mer under Hjälp - Anmäl/avanmäl elektronisk faktura.

Ändra förval av distributionssätt

På sidan Välj distributionssätt kan du ändra förval och göra undantag från förvalet.
Under Förval ser du vilket distributionssätt som gäller för dina dokument.
1. Klicka på Ändra om du vill göra en förändring. Du kommer till sidan Ändra distributionssätt för dokument.
2. Välj Elektroniskt eller Per post och klicka på Spara för att spara informationen eller Avbryt om du vill gå tillbaka.

Registrera undantag från förval

Du kan också välja att göra undantag från förvalet för en typ av dokument eller för enskilt dokument.
1. Klicka på länken Ändra registrerade undantag. På sidan visas då både typ av dokument och enskilda dokument.
2. Markera vilka dokument du vill undanta och hur de ska distribueras, Elektroniskt eller Per post.
3. Klicka på Spara för att spara informationen eller Avbryt om du vill gå tillbaka.
Vill du registrera nya undantag gör du detta genom att klicka på länken Registrera undantag. Det går att registrera typ av dokument och enskilt dokument.

Stäng Skriv ut