Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Ekonomisk översikt

Under rubriken Kontoöversikt ser du alla konton, som du har behörighet till och som finns registrerade på det företag som du har valt. Kontona är grupperade enligt nedan:

  • Konton i svenska kronor
  • Interna konton i svenska kronor
  • Konton i utländsk valuta

Om du har lagt upp kontogrupper visas dessa under rubriken Kontogrupper. Även eventuella Påminnelser visas på denna sida. Via sidan väljer du att arbeta vidare med enskilt konto eller kontogrupp.

Du kommer till sidan på följande sätt:
- Direkt efter inloggning om du bara har behörighet till ett företag inom en bank.
- Genom att välja ett företag i Välj startsida.
- Huvudmenyn - Ekonomisk översikt.

Stäng Skriv ut