Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Beställa rapporter

Du kommer till sidan på följande sätt:
1. Klicka på ett konto i sidan Ekonomisk översikt / Koncernkontohierarki. Ett menyval visas.
2. Klicka på Beställa rapporter i menyn. Du kommer till sidan Beställa rapporter.

Du kan också komma till sidan genom att klicka på länken Beställa rapporter i någon av de sidor som visar kontoinformation.

Beroende på vilken typ av konto du valt att arbeta med finns olika rapporter att beställa.

Väljer du ett koncernkonto eller underkoncernkonto kan du beställa;

  • Ränteberäkningsrapport för valfri månad
  • Saldorapport koncernkonto för valfri tidpunkt.
  • Ränterapport koncernkonto för valfri tidpunkt.
  • Kontovillkor för valfri tidpunkt

Väljer du ett transaktionskonto kan du beställa;

  • Ränteberäkningsrapport för valfri månad
  • Transaktionsrapport för valfri period

1. Klicka i rutan för den rapport du vill beställa.
2. Ange vilken månad eller vilket datumintervall som rapporten skall avse. Du kan max söka 13 mån bakåt i tiden.
3. Klicka på knappen Beställ. Din beställning visas i listan under rubriken Beställda längst ner på sidan. För att hämta den färdiga rapporten klickar du på länken Ekonomisk översikt / Beställda rapporter.

  • Om du vill se annan information för valt konto. Klicka på någon av länkarna under rubriken Beställa rapporter på sidan. Du kommer till vald sida.
  • Om du vill se information om ett annat konto. Klicka på länken Byt konto. Du kommer till sidan Ekonomisk översikt / Koncernkontohierarki.
Stäng Skriv ut