Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Byt kontonamn

Du kan byta namn på företagens konton i internetbanken. Det hjälper er att snabbt se skillnad mellan olika konton. På sidan Byt kontonamn under Kontoöversikt byter du namn på ett konto i taget. Där kan du också ta bort ett namn du valt tidigare. Vill du byta namn på flera konton på en gång går du till sidan Byt kontonamn under Konton och lån - översikt.

Byt ett kontonamn

1. Ställ markören i inmatningsfältet Nytt kontonamn och skriv in det nya namnet. Använd max. 20 tecken inklusive blanksteg. Kontonamnet måste vara minst tre tecken långt och det kan inte börja med ett blanksteg. Du kan använda små och stora bokstäver, siffror och följande specialtecken: : ., ? ! - + / * = & ( ) [ ] { } # _ @
^

2. Spara det nya namnet genom att klicka på knappen Spara. Om du ångrar dig och inte vill byta kontonamn klickar du på Avbryt.
3. Det nya kontonamnet sparas. Listorna med företagets konton sorteras i bokstavsordning. Kontot kan alltså byta plats i kontolistan när det får ett nytt namn.


Ändra ett kontonamn

1. Om du vill ändra ett kontonamn ställer du markören i fältet Nytt kontonamn, raderar namnet och skriver in ett nytt.
2. Spara det nya kontonamnet genom att klicka på knappen Spara. Om du ångrar dig och inte vill ändra kontonamnet klickar du på Avbryt.
3. Det nya kontonamnet sparas. Listorna med företagets konton sorteras i bokstavsordning. Kontot kan alltså byta plats i kontolistan när det får ett nytt namn.

Ta bort ett kontonamn

1. Ställ markören i fältet Nytt kontonamn och radera kontonamnet du vill ta bort.
2. Klicka på Spara. Om du ångrar dig och inte vill ta bort kontonamnet klickar du på Avbryt.
3. Kontonamnet tas bort. Istället för namnet visas bankens beteckning för kontotypen, till exempel Företagskonto, samt kontonummer.

Stäng Skriv ut