Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om kontoinformation

Konto- och transaktionsinformation lagras i maximalt 13 månader.

Vill du ha en förklaring till något begrepp som finns på sidorna. Se hjälpen för Ordlista i Hjälpmenyn.

Kontoinformation för ett enskilt konto

Klickar du på ett konto i Ekonomisk översikt visas ett menyval med följande valmöjligheter (För koncernkonto och underkoncernkonto visas koncernkontohierarkin med menyval):

  • Transaktioner; visar de senaste transaktionerna på kontot.
  • Sök transaktioner; sök transaktioner max 13 månader bakåt i tiden.
  • Saldohistorik, visar saldoutveckling per dag för vald period eller medelsaldo per månad.
  • Ränteinformation; visar aktuellt räntesaldo eller räntesaldo för valt månadsskifte.
  • Kontovillkor; visar kontovillkor på kontot.
  • Beställa rapporter; beställ en rapport för kontot.
  • Byt internt namn; ger dig möjlighet att ändra internt namn på kontot. (Menyvalet visas enbart för konton i koncernkontohiearkin).
  • Räntebashistorik; visar utveckling av kontots räntebas för vald period. (Menyvalet visas enbart för konton med räntebas).
Stäng Skriv ut