Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ränteinformation

Du kommer till sidan på följande sätt:
1. Klicka på länken under Konto i Ekonomisk översikt.
2. Ett menyval visas. (För koncernkonto och underkoncernkonto visas koncernkontohierarkin med menyval.)
3. Klicka på Ränteinformation i menyn. Du kommer till sidan Ränteinformation.

Du kan också komma till sidan genom att klicka på länken Ränteinformation i någon av de sidor som visar kontoinformation.

Sökvillkor

 • Om du vill se aktuellt räntesaldo.
  1. Välj Aktuellt räntesaldo.
  2. Klicka på Visa. Aktuella värden för upplupna och kapitaliserade räntor visas på sidan.
 • Om du vill se Räntesaldo per månadsskifte.
  1. Välj Räntesaldo per månadsskifte.
  2. Ange det månadsskifte du önskar.
  3. Klicka på Visa. Värden för upplupna och kapitaliserade räntor för valt månadsskifte visas på sidan.

Sökresultat

 • Om du vill skriva ut sidan. Klicka på Skriv ut.
 • Om du vill gå tillbaka till sökvillkoren och göra en ny sökning. Klicka på tillbaka.
 • Om du vill se annan information för valt konto. Klicka på någon av länkarna under rubriken Ränteinformation på sidan. Du kommer till vald sida.
 • Om du vill se information om ett annat konto. Klicka på länken Byt konto. Du kommer till sidan Ekonomisk översikt.
Stäng Skriv ut