Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Saldohistorik

Du kommer till sidan på följande sätt:
1. Klicka på länken under Konto i Ekonomisk översikt.
2. Ett menyval visas. (För koncernkonto och underkoncernkonto visas koncernkontohierarkin med menyval.)
3. Klicka på Saldohistorik i menyn. Du kommer till sidan Saldohistorik.

Du kan också komma till sidan genom att klicka på länken Saldohistorik i någon av de sidor som visar kontoinformation.

Sökvillkor

 • Om du vill se saldoutvecklingen för en viss period.
  1. Välj Saldo per dag.
  2. Ange datum för önskad period.
  3. Klicka på Visa. Saldon för vald period visas på sidan.
 • Om du vill se medelsaldon per månad.
  1. Välj Medelsaldo per månad.
  2. Klicka på Visa.

Sökresultat

Medelsaldo visas endast för de dagar som saldot på kontot har förändrats.
Sidan visar saldon för vald period sorterade i datumordning. Det senaste saldot visas överst.

 • Om du vill skriva ut sidan. Klicka på Skriv ut.
 • Om du vill gå tillbaka till sökvillkoren och göra en ny sökning. Klicka på tillbaka.
 • Om du vill skapa en fil på sökresultatet.
  1. Klicka på länken Skapa fil. Du får möjlighet att välja filformat Excel eller Ascii.
  2. Välj filformat.
  3. Klicka på Skapa. Du får välja om du vill öppna filen eller spara den på din dator.
 • Om du vill se annan kontoinformation för valt konto. Klicka på någon av länkarna under rubriken Saldohistorik på sidan. Du kommer till vald sida.
 • Om du vill se kontoinformation för annat konto. Klicka på länken Byt konto. Du kommer till sidan Ekonomisk översikt.
Stäng Skriv ut