Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sök transaktioner

Du kommer till sidan på följande sätt:
1. Klicka på länken under Konto i Ekonomisk översikt.
2. Du kommer till sidan Transaktioner (För koncernkonto och underkoncernkonto visas koncernkontohierarkin med menyval.)
3. Klicka på Sök transaktioner i undermenyn. Du kommer till sidan Sök transaktioner.

Du kan också komma till sidan genom att klicka på länken Sök transaktioner i någon av de sidor som visar kontoinformation.

I sidan har du möjlighet att söka transaktioner för valt konto de senaste 13 månaderna. Sökresultatet är begränsat till 1.000 transaktioner per sökning. Dessa visas i intervaller om 100 transaktioner per sida.


Sökvillkor

Endast sökning på datumintervall

1. Ange datumintervall. Sökning görs på det datum som transaktionerna har bokförts i banken.
2. Klicka på Sök.
3. Sökresultatet visas. Transaktionerna är sorterade i fallande datumordning med den senaste transaktionen överst.

Avancerad sökning

1. Klicka på länken Avancerad sökning. Du kan ange ett eller flera av följande sökbegrepp för att begränsa din sökning.
- Enskilt belopp eller beloppsintervall
- Transaktionstyp. Välj transaktionstyp i rullisten.
- Referens. Du kan ange maximalt 16 tecken.
- Beskrivning. Du kan ange maximalt 35 tecken.
- Bankreferens. Du kan ange maximalt 16 tecken.
- Meddelande. Du kan ange maximalt 35 tecken.

2. Klicka på Sök.

3. Sökresultatet visas.

Saldo visas ej vid Avancerad sökning.
- Insättningar visas före uttag
- Transaktionsbelopp presenteras i fallande ordning med störst belopp överst
- Bokföringstidpunkt i fallande ordning med senaste transaktionen överst

Sökresultat

 • Om du vill ha ytterligare information om en enskild transaktion. Klicka på länken under Beskrivning. Du kommer till sidan Transaktionsdetaljer.
  – Om du vill skriva ut sidan. Klicka på Skriv ut.
  – Om du vill tillbaka till sidan Sök transaktioner. Klicka på Tillbaka.
 • Om du vill skriva ut sidan. Klicka på Skriv ut
 • Om du vill skapa en fil på sökresultatet.
  1. Klicka på länken Skapa fil. Du får möjlighet att välja filformat Excel eller Txt.
  2. Välj filformat.
  3. Klicka på Skapa. Du får välja om du vill öppna filen eller spara den på din dator.
 • Om du vill se annan kontoinformation för valt konto. Klicka på någon av länkarna under rubriken Sök transaktioner på sidan. Du kommer till vald sida.
 • Om du vill se kontoinformation för annat konto. Välj konto i rullistan och klicka på Byt konto. Det valda kontot visas. (För konton i en koncernkontohierarki klickar du på länken Byt konto i koncernkontohierarki. Du kommer till koncernkontohierarkin.)
Stäng Skriv ut