Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om låneöversikt

På sidan Låneöversikt får du en översiktlig information om befintliga lån , påbörjade låneansökningar via Internet och lånelöften beviljade via Internet.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Låna - Låneöversikt.

Via denna sida kan du:

  • Visa aktuell avi för lånet
  • Visa påbörjad låneansökningar via internet
  • Visa lånelöften beviljade via Internet
  • Komma till sidan för att ansöka om lån och lånelöften
  • Om du vill kan du skriva ut Låneöversikt. Klicka på Skriv ut.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Stäng Skriv ut