Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Valutakoncernkonto

Hierarki med saldo

I koncernkontohierarkin ser du en översikt över samtliga konton i hierarkin, som du har behörighet till.

• Klicka + för att expandera hierarkin.
• Klicka - för att minimera hierarkin

• Visa hierarkins konton med saldo
- Välj önskad saldotyp
- Kontona visas med vald saldotyp, datum och klockslag

Välj typ av konton som saldo ska visas för
• Välja konto att arbeta vidare med
- Klicka på ett konto i hierarkin. Ett menyval för kontot visas.

Toppkontot visar det totala saldot för koncernkontot, valutatoppkontot visar totala saldot för varje enskild valuta som finns i koncernkontot. För varje valuta och nivå finns ett underkonto med egenskapen balans-konto (UKB). Mot detta konto utjämnas kapitaliserade räntor som bokförts på underkontona.
 

Stäng Skriv ut