Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra interna kontovillkor

Om företaget har tjänsten Administrera interna villkor kan användare med rätt behörighet ändra interna villkor på konton inom en koncernkontohierarki.
Du kommer till sidan på följande sätt för att kunna ändra de interna kontovillkoren:
1. Klicka på ett konto i Koncernkontohierarkin. Välj kontovillkor i menyn.
2. Du kommer till sidan Interna kontovillkor. Klicka på Ändra längst ner på sidan.
3. När du är färdig med dina ändringar kan du ange från och med vilket datum villkoren ska gälla. Datum kan sättas maximalt 10 dagar framåt i tiden. Vill du ångra dina ändringar, klicka på knappen Avbryt. Du kommer tillbaka till sidan Interna kontovillkor.
4. Klicka på knappen Lägg till. Din ändring läggs till i Ändringar att godkänna som visas på höger sida. Du kan välja att fortsätta med att godkänna villkorsändringen eller fortsätta registrera fler ändringar. För att fortsätta att godkänna villkorsändringen klickar du på Till godkänna. En ändring måste godkännas och signeras samma dag som den registreras.

Följande ändringar kan göras:

• Avvikelse på Räntesats för positivt saldo (inlåningsränta)
• Avvikelse på Räntesats för negativt saldo (utlåningsränta)
• Avvikelser på övertrasseringsräntesats
• Lägga upp/ändra steg i räntetrappa för utlåning (för mer information se texten nedan)
• Internlimit
• Uttagsbegränsning (enbart på underkonton, mer information se texten nedan)
• Datum för när villkoren ska börja gälla

För inlåningsräntan kan en räntetrappa anges. Om kontot inte har räntetrappa, kontakta banken för att få tillgång till räntetrappan. Därefter har du möjlighet att registrera avvikelserna för räntetrappan på inlåningsräntan. Ange avvikelse i fältet ”för belopp över” samt avvikelse för räntevärdet.
För utlåningsräntan finns möjlighet att ange räntetrappa. Registrera beloppsgräns under interna villkor för negativt saldo. Ange avvikelse i fältet ”för belopp över” samt avvikelse för räntevärdet.
I fältet övertrasseringsränta kan du sätta din egen avvikelse på övertrasseringsräntan.
Internlimiten sätts under fältet Intern limit. Tänk på att en internlimit på ett samlingskonto bör vara summan av internlimiter på de underliggande underkontona.
Det finns två typer av uttagsbegränsning, uttagsbegränsning per transaktion och uttagsbegränsning per period. En uttagsbegränsning kan antingen gälla tillsvidare eller vara en tillfällig uttagsbegränsning med ett slutdatum. Efter slutdatumet återgår uttagsbegränsningen automatiskt till den uttagsbegränsning som gäller tillsvidare. För att bli aviserad via sms o/e e-post om ett uttag stoppas på grund av kontots uttagsbegränsning måste företaget ha tjänsten Bevaka ärenden, Uttagsbegränsning och användaren aktivera bevakningstjänsten i Internetbanken. 

Stäng Skriv ut