Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Historik över interna Kontovillkorsändringar

Visa historik interna kontovillkor

Du kommer till sidan på följande sätt för att kunna se interna kontovillkors ändringar:
1. Klicka på ett konto i Koncernkontohierarkin. Välj interna kontovillkor i menyn.
2. Du kommer till sidan Interna kontovillkor och där klickar du på ”Visa historik över interna villkorsändringar” under rubriken Interna villkorsändringar till höger på sidan.

Sidan visar de ändringar som registrerats på kontot de senaste 13 månaderna. Sidan innehåller information om samtliga ändringar utförda företagets användare eller banken.
Om en post innehåller * innebär det att den ändringen ej blivit genomförd på grund av att annan ändring registrerats senare och ersatt denna. Detta kan uppstå om en användare registrerat en ändring med datum framåt i tiden, därefter registreras ytterligare en ändring på samma konto som berör samma villkor. Den senare ändringen gör då att den tidigare ändringen ej utförs.
 

Stäng Skriv ut