Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ränteinformation


Sökvillkor

• Ska du se aktuellt räntesaldo.
1. Väj Aktuellt räntesaldo.
2. Klicka på Visa. Aktuella värden för upplupna och kapitaliserade räntor visas på sidan.
• Vill du se Räntesaldo per månadsskifte.
1. Välj Räntesaldo per månadsskifte.
2. Ange det månadsskifte du önskar.
3. Klicka på Visa. Värden för upplupna och kapitaliserade räntor för valt månadsskifte visas på sidan.

Sökresultat

• Ska du skriva ut sidan, klicka på Skriv ut.
• Vill du gå tillbaka till sökvillkoren och göra en ny sökning, klicka på tillbaka.
• Vill du se kontoinformation för annat konto, klicka på det kontot.. 

 

Stäng Skriv ut