Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Saldohistorik


Sökvillkor

• Ska du se saldoutvecklingen för en viss period.
1. Välj Saldo per dag.
2. Ange datum för önskad period.
3. Klicka på Visa. Saldon för vald period visas på sidan.
• Vill du se medelsaldon per månad.
1. Välj Medelsaldo per månad.
2. Klicka på Visa. Medelsaldon för maximalt 13 månader tillbaka i tiden visas.

Sökresultat

Sidan visar saldon för vald period sorterade i datumordning. Det senaste saldot visas överst.

• Skriv ut sidan genom att klicka på Skriv ut.
• För att gå tillbaka till sökvillkoren och göra en ny sökning, klicka på tillbaka.
• Skapa en fil på sökresultatet.
1. Klicka på länken Skapa fil. Välj filformat, Excel eller txt.
2. Klicka på Skapa och välj om du vill öppna filen eller spara den på din dator.
• Vill du se kontoinformation för annat konto, klicka på det kontot. 
 

Stäng Skriv ut