Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sök transaktioner

Sidan är ej valbar för Topp-, Valutatopp,- Samling och Valutasamlingskonto (dessa konto är ej transaktionskonto).
I sidan har du möjlighet att söka transaktioner för valt konto de senaste 13 månaderna. Sökresultatet är begränsat till 1.000 transaktioner per sökning. Dessa visas i intervaller om 100 transaktioner per sida.

Sökvillkor

Endast sökning på datumintervall
1. Ange datumintervall. Sökning görs på det datum som transaktionerna har bokförts i banken.
2. Klicka på Sök.
3. Sökresultatet visas. Transaktionerna är sorterade i fallande datumordning med den senaste transaktionen överst.

Avancerad sökning
1. Klicka på länken Avancerad sökning
Du kan ange ett eller flera av följande sökbegrepp för att begränsa din sökning.
- Enskilt belopp eller beloppsintervall
- Transaktionstyp. Välj transaktionstyp i rullisten.
- Referens. Du kan ange maximalt 16 tecken.
- Beskrivning. Du kan ange maximalt 35 tecken.
- Bankreferens. Du kan ange maximalt 16 tecken.
- Meddelande. Du kan ange maximalt 35 tecken.

2. Klicka på Sök.

3. Sökresultatet visas.
Saldo visas ej vid Avancerad sökning.
- Insättningar visas före uttag
- Transaktionsbelopp presenteras i fallande ordning med störst belopp överst
- Bokföringstidpunkt i fallande ordning med senaste transaktionen överst

Sökresultat
• Skriv ut sidan genom att klicka på Skriv ut
• Vill du ha ytterligare information om en enskild transaktion, klicka på länken under Beskrivning. Du kommer till sidan Transaktionsdetaljer.
- Skriva ut sidan, klicka på Skriv ut.
- Tillbaka till sidan Sök transaktioner, klicka på Tillbaka.
• Vill du skapa en fil på sökresultatet.
1. Klicka på länken Skapa fil och välj filformat Excel eller Txt.
2. Klicka på Skapa. Välj om du vill öppna filen eller spara den på din dator.
• Vill du se kontoinformation för annat konto, klicka på det kontot. 

 

Stäng Skriv ut