Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Transaktioner

Sidan visar transaktioner upp till 13 månader tillbaka i tiden, ca 100 transaktioner per sida. De senaste transaktionerna visas högst upp.
Förklaring till begrepp som finns på sidorna finns i hjälpen för Ordlista i Hjälpmenyn.
Transaktionerna är sorterade på bokföringsdatum. Använd sorteringspilarna om du vill sortera transaktionerna på annat sätt.

Bokfört internsaldo
Summan av alla i banken bokförda transaktioner på ett konto.

Internt tillgängligt belopp
Belopp som är tillgängligt för uttag på ett konto.
Det tillgängliga beloppet framräknas genom att till Bokfört saldo lägga till/dra ifrån:
• Beviljad kredit (+)
• Intradagslimit (+) inräknas i tillgängligt belopp mellan de klockslag den är giltig
• Reserverade belopp (-) De enskilda posterna visas under Reserverade belopp
• Framtida insättning (-) En framtida insättning är redan bokförd på kontot

Bankgiroprognos

För konton som är kopplade till ett bankgironummer visas Bankgiroprognos. Prognosen ger möjlighet för företaget att redan på morgonen få en uppfattning om dagens preliminära insättningar från Bankgirot

Insättningarna från Bankgirot kommer bokföras på kontot successivt under dagen utan att beloppet för Bankgiroprognosen ändras. Banken kan inte garantera att den preliminära uppgiften stämmer med de transaktioner som senare faktiskt bokförs.


Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 procent på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

• Vill du ha ytterligare information om en enskild transaktion, klicka på länken under Beskrivning. Du kommer till sidan Transaktionsdetaljer.
- Skriva ut sidan, klicka på Skriv ut.
- Tillbaka till sidan Transaktioner, klicka på Tillbaka.
• Ska du skriva ut sidan Transaktioner, klicka på Skriv ut.
• Vill du se kontoinformation för annat konto, klicka på det kontot. 

Stäng Skriv ut